Ra mắt sách Hệ giá trị Việt Nam-GS Trần Ngọc Thêm (NXB Văn hóa-Văn nghệ)

0
3Hệ giá trị Việt Nam – Từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai
Sách là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.15/11-15
“ Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” thuộc Chương trình KH & CN KX.04.15/11-15
“ Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011- 2015”

Công trình nghiên cứu đi sâu về mặt thực tiễn, lý luận và được tiếp cận nghiên cứu theo hướng liên ngành ( được minh họa bằng nhiều nguồn tài liệu tham khảo, tư liệu dẫn chứng…).
Với công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế , đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có nhưng cũng đồng thời đang tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Giải pháp duy nhất không thể trốn tránh là phải sớm xây dựng văn hóa để phát triển dựa trên nền tảng của một hệ giá trị Việt Nam mới-(Trần Ngọc Thêm).

Nguồn: https://pleyo.org

Xem thêm bài viết khác: https://pleyo.org/van-hoa/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here