Giáo trình Xã hội học văn hoá – Chương 3-1

0
2181. Giáo trình Xã hội học văn hoá
Tác giả: TS. MAI THỊ KIM THANH
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC VIỆT NAM – 2011
Người đọc: Thùy Trang
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Chương I: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
1.1. Vị trí, vai trò của Xã hội học Văn hóa
1.2. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học Văn hóa
1.3. Mối quan hệ giữa Xã hội học văn hóa với một số chuyên ngành Xã hội học
1.4. Mối quan hệ giữa Xã hội học Văn hóa với một số ngành nghiên cứu văn hóa
1.5. Chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học Văn hóa
1.6. Vài nét về sự hình thành và phát triển của Xã hội học Văn hoá
Chương II: MỘT SỐ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA
2.1. Một số lý thuyết Xã hội học hiện đại và vai trò của nó đối với Xã hội học Văn hóa
2.2. Một số cách tiếp cận trong nghiên cứu Xã hội học Văn hóa
2.3. Hệ các phương pháp nghiên cứu của Xã hội học Văn hóa
2.4. Hệ phương pháp thu thập thông tin Xã hội học trong nghiên cứu Xã hội học Văn hóa
2.5. Các bước tiến hành triển khai một đề tài nghiên cứu về Xã hội học Văn hóa
Chương III: CÁC THÀNH TỐ VĂN HÓA
3.1. Giá trị và chuẩn mực
3.2. Biểu tượng
3.3. Ngôn ngữ
3.4. Văn hóa dân gian
3.5. Văn hóa nghệ thuật
3.6. Lối sống
3.7. Lễ hội
Chương IV: VĂN HÓA QUA MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
4.1. Văn hóa trong sự phát triển kinh tế – xã hội
4.2. Văn hóa trong tín ngưỡng tôn giáo
4.3. Văn hóa trong giáo dục
4.4. Văn hóa trong vui chơi giải trí
4.5. Văn hóa trong vai trò điều chỉnh quan hệ xã hội
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://pleyo.org

Xem thêm bài viết khác: https://pleyo.org/van-hoa/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here